Afspraak

 

Een afspraak is mogelijk op:

 

Maandag gesloten
Dinsdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Woensdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Donderdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Vrijdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Zaterdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Zondag gesloten

0492/ 776 357 (wij zijn telefonisch niet bereikbaar)

info@welpenroedel.be (wij beantwoorden enkel vragen over reservaties/opleidingen/activiteiten)

 

Paanderstraat 80, 8791 Beveren-Leie (Waregem)

BE59 6718 0191 3926

BE 0808.199.545

 

Let op! Onze emails belanden al eens in de spam folder. Vermeld daarom steeds je telefoonnummer wanneer je ons een email stuurt.

Zo kunnen we je, indien nodig, toch contacteren.

 

 

Bij het niet tijdig verwittigen of het niet aanwezig zijn voor de gemaakte afspraak, ben ik voortaan genoodzaakt het volledige bedrag van de afspraak in rekening te brengen. Dit om misbruik van vertrouwen tegen te gaan! Zie onze annulatievoorwaarden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.