Dieren Therapie

 

Dieren zijn de Spiegel van Onze Ziel

 

Wanneer je toekomt op de boerderij is er een ontmoeting tussen de dieren en jouw ziel en je zult ervaren dat dit heel bijzonder is. 

De dieren doen wat zij van nature in de kudde doen en dat is de kudde genoten screenen om te weten wat ze eraan hebben wanneer er gevaar dreigt of wat er nodig is om te kunnen vluchten. Dieren maken geen onderscheid tussen mens of dier dus wanneer jij als mens bij dieren komt, screenen zij je ook.


Dit screenen is eigenlijk reageren op de energie die jij als persoon zowel bewust als onbewust bij je draagt. Dieren zijn in staat om (onverwerkte) emoties, gedachtes, gedrag en angsten aan te voelen en je hiermee liefdevol en zonder oordeel te confronteren door dit naar jou te spiegelen. Daarnaast bieden ze bescherming, steun en zijn ze in staat om spanningen die een persoon met zich mee draagt over te nemen om vervolgens meteen weer los te laten wat direct voor voelbare verlichting in jou zorgt.

Dieren communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Doordat wij de taal van onze dieren kennen, kunnen wij als dierenfluisteraars de reacties of de spiegel vertalen naar jou. Dit zorgt bij jou voor inzichten over de belemmering waar je mee te maken kan hebben of wat er op zielsniveau momenteel aandacht vraagt. 

Dit alles zorgt voor bewustwording, helpt bij verwerking van ingrijpende en onverwerkte gebeurtenissen, acceptatie en draagt bij aan gedragsverandering waardoor jij je uiteindelijk gelukkiger en geheeld zult voelen.

 

Tarief: €70

Duurtijd: 60min